Känslighet, lust och glädje kännetecknar Lena Larssons produktioner. Med lätthet binder hon samman konst och design. Genom en kombination av enkelhet, symboler och en uttrycksfull färgskala får hon betraktaren att stanna upp.

Bruna koppar.jpg

 

" I want more" heter Lenas serie med koppar,skålar,krukor och fat i lergods.

Grytunderlägg och brickor i björkfanér. Tillverkningen sker i Sverige.